Technische Facilitaire Service


Alk Industries is als service engineer met een mechatronische achtergrond breed inzetbaar in verschillende branches zoals technische en facilitaire diensten. De opgedane ervaringen en genoten opleidingen zijn daarvoor een uitstekende basis. Onderstaande punten zijn de veel voorkomende zaken waarvoor Alk Industries ingezet kan worden. Ook andere niet benoemde zaken zijn uiteraard bespreekbaar.

Storing & Analyse
  • Gebouwbeheer & toezichthouder
  • Storing & Analyse
  • Preventief onderhoud
  • Inspectie & advies
  • Rapportage

Gebouwbeheer & Toezichthouder

De meeste bedrijven en organisaties hebben een technische dienst welke de installaties, systemen evenals de gebouw gebonden installaties beheert en onderhoud. Alk Industries kan hiervoor als Technische Facilitaire Service engineer ingezet worden alsmede het toezicht houden en begeleiden van externe partijen. Onder toezicht valt dan ook te verstaan het correct uitvoeren van werkzaamheden volgens plan en het bewaken van contractuele afspraken.


Storing & Analyse

Het meewerken in storingsdiensten op zowel als dag, avond, nacht en of weekenden zijn bespreekbaar en mogelijk.
Alk Industries kan u helpen met het analyseren en verhelpen van diverse verstoringen aan machines, systemen en gebouw gebonden installaties. De opleiding(en) maar ook de opgedane kennis en ervaringen zijn hierbij van belang.  Omdat verstoringen vrij divers van aard kunnen zijn speelt de ervaring in het oplossen vaak een grote rol.

Preventie en onderhoud

In de techniek gaan preventie en onderhoud samen als het gaat om systemen optimaal te behouden en stilstand tot het minimum te beperken. Goed preventief onderhoud heeft zichzelf in het veld bewezen als de manier om processen draaiende te houden. Alk Industries kan u helpen met het uitvoeren van preventief, correctief en functioneel onderhoud. Indien er sprake is van noodzaak tot het voorbereiden van werk kan Alk Industries u helpen met het opzetten van plan van aanpak. 


Inspectie & Advies

Met het regelmatig uitvoeren van inspecties aan machines en of installaties kan slijtage aan systemen, machines en installaties in kaart gebracht worden zodat deze tijdig en preventief aangepakt kunnen worden. Alk Industries kan u hierbij helpen met het opzetten en uitvoeren van de inspecties en de benodigde adviezen omtrent de bevindingen.


Rapportage

Alle door Alk Industries uitgevoerde werkzaamheden en of handelingen zullen keurig en in netheid gerapporteerd worden. Dit kan in Elektronische rapportage systemen zoals SAP, Ultimo/Maximo, Excel, Word of op papier.

 


 

Technische Facilitaire Service engineer met NEN3140 Technische Facilitaire Service engineer met hoogwerker certificaatTechnische Facilitaire Service engineer ROC Leijgraaf Mechatronica MBO 4